Kapitalkostnad

Kapitalkostnader är kostnader för kapital som bundits till fastigheten och som består av räntor och kalkylmässiga avskrivningar. Räntefaktorn består av avkastningskrav som ställts på det bundna kapitalet. Till kapitalkostnaderna hör kostnader förknippade med anskaffning och ägande av fastigheten samt kostnader förknippade med servitut eller lagstadgade plikter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa