Köpta material och förnödenheter

Med köpta material och förnödenheter avses de råvaror, halvfabrikat, tillsatsvaror och förnödenheter som företaget köpt externt under kalenderåret och som är avsett att användas inom produktionen. Värde och volym efterfrågas.
Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa