Aktier och andelar i företag inom samma koncern

Aktier och andelar i dotterbolag, sådana som dessa bolag definieras i bokföringslagen. Omfattar inte aktier och andelar i fastighetsbolag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa