Käsitteet
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä


Osakkeet ja osuudet kirjanpitolaissa määritellyissä tytäryrityksissä. Ei sisällä kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja osuuksia.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa