Deltidsarbete

Som personer som utför deltidsarbete klassificeras löntagare och företagare som uppger att de arbetar deltid på sin huvudarbetsplats. Definitionen baserar sig inte på timgränser, utan på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Löntagare eller företagare vars normala veckoarbetstid är 1-29 timmar.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.1996

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa