Läroanstaltens ägartyp

I statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter indelas läroanstalternas ägare i följande ägargrupper:
1 Privat
2 Staten
3 Kommun
3 Samkommun
5 Landskapet Åland
9 Annan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa