Läroanstaltens undervisningsspråk

I statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter bygger läroanstaltens undervisningsspråk på myndigheternas beslut om undervisningsspråket. En läroanstalt kan ge undervisning också på andra språk än det som fastställs i beslutet.

Läroanstaltens undervisningsspråk indelas i följande grupper:
1 finska
2 svenska
3 finska/svenska
4 engelska
5 samiska
9 annat.

Läroanstaltens undervisningsspråk är finska/svenska, då undervisning ges på båda språken.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa