Rättshjälp som getts i en rättshjälpsbyrå

Sådan rättshjälp som getts i en statlig rättshjälpsbyrå.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa