Rättshjälp

Hjälp som i rättsliga angelägenheter kan beviljas mindre bemedlade personer och som bekostas helt eller delvis med statliga medel. Rättshjälpen omfattar alla ärenden av rättslig natur.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa