Käsitteet
Nollahypoteesi


Nollahypoteesi tarkoittaa tutkimuksessa tehtyä olettamusta, että tutkittavien ryhmien välillä ei ole perusjoukon tasolla eroa, ts. mahdollinen ryhmien välinen (pieni) ero johtuu pelkästään mittaamiseen (ml. otantaan) liittyvästä satunnaisvaihtelusta eikä se ole tilastollisessa mielessä merkitsevä (ks. vaihtoehtoinen hypoteesi).Aihealue

 • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Nollahypoteesi tarkoittaa tutkimuksessa tehtyä olettamusta, että tutkittavien ryhmien välillä ei ole perusjoukon tasolla eroa, ts. mahdollinen ryhmien välinen (pieni) ero johtuu pelkästään otantaan liittyvästä satunnaisvaihtelusta eikä se ole tilastollisessa mielessä merkitsevä (ks. vaihtoehtoinen hypoteesi).  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa