Kortvarigt körkort

Det första bilkörkortet utfärdas först för bara två år (kortvarigt bilkörkort). Den som håller förarexamen lämnar ut det kortvariga bilkörkortet efter godkänd förarexamen. Innehavaren av ett kortvarigt bilkörkort skall innan han/hon erhåller det permanenta kortet genomgå den föreskrivna tilläggsundervisningen. Det kan ske tidigast ett halvt år efter att det kortvariga körkortet lämnats ut. Ett intyg över tilläggsundervisningen skall lämnas till polisen. Polisen lämnar ut det permanenta bilkörkortet som följer efter det kortvariga tidigast sex månader innan giltighetstiden för det kortvariga kortet går ut. Det kortfristiga körkortet skall lämnas till polisen samtidigt som det nya permanenta körkortet erhålls.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa