Kreditkortsfordringar

Ett kreditinstituts kontokreditfordringar på kunder som ingått kreditkortavtal.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus


Ett kreditinstituts kontokreditfordringar på kunder som ingått kreditkortsavtal.

Betaltidskredit
En betaltidskredit för kreditkort definieras som kredit som erbjuds till 0 procents ränta under perioden från betalningstransaktionen med kortet fram till dess att de belopp som betalats med kortet under faktureringsperioden förfaller till betalning.
Betaltidskredit kan erhållas via kort med fördröjd debetfunktion (debit card) eller kreditkort (kort som ger både betaltidskredit och räntebärande kredit).

Äkta kreditkortskredit:
Äkta kreditkortskrediter definieras som utökad kredit som beviljas efter utgången av föregående faktureringsperiod, dvs. det debetbelopp på kreditkortskontot som inte betalats vid första möjliga tillfälle. För äkta kreditkortskredit tas normalt ut en ränta som överstiger 0 procent. Räntan kan också vara differentierad.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Ett kreditinstituts kontokreditfordringar på kunder som ingått kreditkortavtal.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa