Kreditgivning till företagsverksamhet

Kreditgivning till företagsverksamhet (kreditgivning till företag och till näringsidkares hushåll omfattar krediter som beviljats sektorerna S.1111-S.1112 (Offentliga och privata icke-finansiella företag) och S.141 (Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll). Krediterna till dessa sektorer omfattar även bostadslån.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa