Kreditgivning/Utlåning till allmänheten

Kreditgivningen till allmänheten omfattar den totala kreditgivningen minus krediter till utlandet och överlappande krediter (finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas inbördes kreditgivning samt förmedlade krediter som beviljats av statliga medel).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Utlåning till allmänheten omfattar det utestående beloppet av givna krediter, med undantag för masskuldebrev, omsättningsbara skuldbrev samt krediter till finans- och försäkringsinstitut, staten och socialskyddsfonder. Utlåning till allmänheten omfattar inte heller krediter till utlandet.

Det regionala kreditbeståndet omfattar följande poster i den egentliga kreditbeståndsstatistiken: checkkrediter /kontokrediter), växlar, direkta skuldebrevslån, övriga lån, lån som förmedlats av statens medel samt utlåning i annan valuta.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa