Käsitteet
Lämmön erillistuotanto


Lämmön erillistuotannolla tarkoitetaan lämmön tuotantoa pelkästään lämmöntuotantoon suunnitelluissa lämpölaitoksissa, lämpökattiloissa sekä kiinteissä ja siirrettävissä lämpökeskuksissa. Erillistuotantoon sisältyy myös sähkön erillistuotantolaitoksissa tai yhteistuotantolaitoksissa suoraan kattilasta reduktioventtiilin kautta talteenotettu lämpö.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa