Lånefordringar

Omfattar följande poster i kommunens/samkommunens balansräkning: övriga lånefordringar (placeringar) + kort- och långfristiga lånefordringar (rörliga aktiva).

Masskuldebrevslån räknas inte in bland lånefordringar i statistiken över bokslutsprognoserna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa