Lainasaamiset

Sijoituksiin sisältyvä erä "Muut lainasaamiset" + vaihtuviin vastaaviin sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainasaamiset kunnan/kuntayhtymän taseesta.

Joukkovelkakirjalainoja ei tilinpäätösarviotilastossa sisällytetä lainasaamisiin.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa