Käsitteet
Kvantiili


Kvantiilit eli osuuspisteet (tai fraktiilit) ovat suuruusjärjestykseen lajitellun muuttujan jakauman kohtia, joiden ala- ja yläpuolella puolelle jää tietty osa havainnoista. Esim. 1. desiilin alapuolelle jää 10 % ja yläpuolelle 90 % jakauman havainnoista, 85. persentiilin alapuolelle jää 85 % ja yläpuolelle 15 % havainnoista. Yleisimmät kvantiilit ovat mediaani (jakauman keskimmäinen piste eli se jakaa jakauman kahteen yhtä suureen osaan), kvartiilit (jakavat jakauman neljään yhtä suureen osaan), kvintiilit (jakavat jakauman viiteen yhtä suureen osaan), desiilit (jakavat jakauman kymmeneen yhtä suureen osaan) ja persentiilit (jakavat jakauman sataan yhtä suureen osaan).Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa