Lastningsgrad

Lastens vikt i förhållande till lastbilens bärförmåga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa