Begrepp
Dödsfall


Statistiken över dödsfall bygger på Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem som upprätthålls av magistraterna. De personer som under tidpunkten för dödsfallet är fast bosatta i Finland statistikförs som avlidna i Finland. Dödsorsaksstatistiken görs upp på basis av dödsattester. Antalet döda i befolkningsstatistik avviker något från siffrorna i dödsorsaksstatistiken. Skillnaden beror på att statistiken över befolkningsförändringar inte omfattar de avlidna som registrerats som avlidna efter tid-punkten för framställningen av statistiken (slutet av januari därpå följande år).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Statistiken över dödsfall bygger på Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem som upprätthålls av magistraterna. De personer som under tidpunkten för dödsfallet är fast bosatta i Finland statistikförs som avlidna i Finland. Dödsorsaksstatistiken görs upp på basis av dödsattester. Antalet döda i befolkningsstatistik avviker något från siffrorna i dödsorsaksstatistiken. Skillnaden beror på att statistiken över befolkningsförändringar inte omfattar de avlidna som registrerats som avlidna efter tid-punkten för framställningen av statistiken (slutet av januari därpå följande år).  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa