Kommunalskatt

Kommunalskatt betalas på den i kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten. Uttaxeringen av kommunalskatten sker enligt kommunens inkomstskatteprocent (skatteöre). Uttaxeringen av kyrkoskatten sker enligt det skatteöre som fastställts av den skattskyldiges församling.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa