Inrikes omsättning

Med inrikes omsättning avses beloppet av den skattepliktiga inrikes försäljningen i skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial. Beloppet av den skattepliktiga försäljningen innehåller förutom inrikes försäljningen också egen användning av (bygg)tjänster.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa