Reparationsåtgärd

Med reparationsåtgärd avses en åtgärd som ändrar eller totalt byter ut en enskild konstruktion, byggnadsdel eller ett system.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa