Koordinater

Kartkoordinater är talvärden som anger ett objekts position på jorden eller i ett kartkoordinatsystem. Koordinaterna anges antingen som geografiska koordinater eller plankoordinater. Geografiska koordinater uttrycks i breddgrader och längdgrader. I ett plankoordinatsystem uttrycks en punkts position med hjälp av värdena på dess X- och Y-koordinater (nord- och ostkoordinater).

I Finland används det s.k. kartverkskoordinatsystemet (KKS) som plankoordinatsystem vid nationell kartläggning. Systemet består av ett grundkoordinatsystem och ett enhetskoordinatsystem. I Finland pågår som bäst en övergång till det sameuropeiska koordinatsystemet EUREF 89.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

I företags- och arbetsställregistret har arbetsställets belägenhetsadress kartkoordinater som anger arbetsställets geografiska läge i koordinatform. Koordinaterna är i form av enhetskoordinater.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa