Koncernförhållande

Med koncernförhållande avses i koncernregistret förhållandet mellan den inhemska huvudkoncernen och ett företag som ingår i koncernen. Jfr. direkt förhållande.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa