Totalindexet för äktenskapsskillnader

Totalindexet för äktenskapsskillnader är nyckeltalet för äktenskapsskillnader under ett år. Äktenskap av olika ålder som slutar i äktenskapsskillnad ställs i relation till alla äktenskap som ingåtts under samma år. Av de par som skiljde sig år 2001 ställs t. ex. antalet par som varit gifta i 30 år i relation till antalet par som gift sig år 1971. På motsvarande sätt ställs antalet par som varit gifta i 29 år i relation till antalet par som gift sig år 1972 osv. På detta sätt får man fram hur många procent av äktenskap i olika ålder som slutat i äktenskapsskillnad. Summan av dessa är totalindexet för äktenskapsskillnad om den benägenhet att skilja sig som gäller beräkningsåret var oförändrad hela äktenskapets lopp. Eftersom talet ändå i vissa fall kan vara större än 100 procent är det inte rätt att tolka talet som sannolikhet.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa