Återanvändning

Återanvändning omfattar användning av avfall som råmaterial eller material. Till återanvändning räknas inte återvinning genom energiutnyttjande. (Däremot kan man återanvända aska.) Till återanvändning räknas inte återbruk av begagnade varor (t.ex. tomflaskor). Återbruk utgör emellertid en viktig del av avfallshanteringen genom att det bidrar till att förhindra uppkomsten av avfall.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa