Återvinningsbränslen

Återvinningsbränslen är bränslen med kända egenskaper som tillverkats av torrt, brännbart, källsorterat avfall från industri, företag och samhällen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa