Handelsfartygsförteckning

I handelsfartygsförteckningen inskrivs på ansökan sådana fartyg i det finska fartygsregistret som av statens medel kan beviljas stöd för handelssjöfart för förbättrande av konkurrenskraften.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa