Kontanta medel

Finländska och utländska sedlar och mynt, checkar, bankväxlar och liknande betalningsmedel samt på anfordran betalbara tillgodohavanden på centralbanker.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa