Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin

Den procentuella andel av produktionskapaciteten inom fabriksindustrin som är i bruk under statistikföringsmånaden. Statistiken bygger på uppgifter som samlas in varje månad från arbetsställena.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa