Kärande

Part som har anhängiggjort ett tvistemål vid domstol. Termen "kärande" kan också användas om en målsägande som utan åklagarens medverkan har anhängiggjort ett brottmål vid domstol.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa