Avfallsindelning

Avfall indelas efter uppkomstsätt, sammansättning eller andra faktorer. Inom avfallshanteringen tillämpas miljöministeriets förteckning, som ingår i förordningen om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall. Inom avfallsstatistiken används miljöministeriets förteckning samt den gemensamma europeiska avfallslistan (List of Waste), vilken ingår i EU:s avfallsstatistikförordning och ligger till grund för miljöministeriets förteckning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa