Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys, laaja määritelmä

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys on sellainen, joka tarkastelujaksolla eli viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana on tuonut markkinoille tuoteinnovaation tai on ottanut käyttöönsä prosessi-innovaation tai jolla on ollut näihin tähtäävää toimintaa tai joka on ottanut käyttöönsä organisaatio- tai markkinointi-innovaation.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.2008 - 31.12.2016

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa