Återvinning

Återvinning omfattar användning av avfall som energikälla (energiutnyttjande) samt återanvändning av avfallsmaterial för produktionsändamål (materialutnyttjande). Återvinning omfattar inte återbruk av begagnade varor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa