De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Återvinning

Återvinning omfattar användning av avfall som energikälla (energiutnyttjande) samt återanvändning av avfallsmaterial för produktionsändamål (materialutnyttjande). Återvinning omfattar inte återbruk av begagnade varor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa