Käsitteet
HRSTE-henkilöstö


HRSTE-henkilöstöön (human resources in science and technology - education, korkeasti koulutetut) kuuluvat vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Korkea-asteen tutkinnoilla tarkoitetaan seuraavien koulutusasteiden tutkintoja
(Tilastokeskus: Koulutusluokitus 2003, käsikirjoja 1, Helsinki):
5 Alin korkea-aste
6 Alempi korkeakouluaste
7 Ylempi korkeakouluaste
8 TutkijakoulutusasteMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa