Käsitteet
Henkilökunta keskimäärin kauden aikana


Henkilökunta ryhmitellään ylempiin toimihenkilöihin, muihin toimihenkilöihin ja työntekijöihin Liiketyönantajain keskusliiton palkkatilastonimikkeistön ja Tilastokeskuksen palkkatilastonimikkeistön avulla. Kummassakin nimikkeistössä eri ammattiryhmät jaetaan johto- ja esimiestehtäviin ja suorittaviin tehtäviin. Rajanvedon ylempiin ja muihin toimihenkilöihin ratkaisee kuitenkin viime kädessä yrityksen oma käytäntö. Työntekijöihin ryhmitellään pääasiassa vahtimestarit, siivoojat, talonmiehet, keittäjät, autonkuljettajat yms.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa