Käsitteet
FATS, Outward


Outward FATS -käsite tulee sanoista Outward statistics on foreign affiliates. Käsite tarkoittaa kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden toimintaa kuvaavia tilastoja.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa