Käsitteet
FATS, Inward


Inward FATS -käsite tulee sanoista Inward statistics on foreign affiliates. Suomessa tilastosta käytetään nimitystä Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa, ja sillä tarkoitetaan maassa toimivien ulkomaalaisomisteisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden toimintaa kuvaavia tilastoja.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa