Energiutvinning ur avfall

Förbränning av avfall för utvinning av avfallets energiinnehåll.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa