Riksdagsval

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten folket, som företräds av den till riksmöte samlade riksdagen. Finland har en enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna väljs genom allmänna val som förrättas vart fjärde år. Valdagen är den tredje söndagen i mars.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa