Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part

Garantier, panter och inteckningar som ställts som säkerhet för annans skuld eller annat åtagande.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa