Körkortsklass

Andra motordrivna fordon än mopeder med låg effekt eller motordrivna fordon avsedda att styras av en gående person får bara föras av en person som innehar körrätt som motsvarar fordonets klass. Körkortsklasser: (M) mopeder, (A) motorcyklar, (A1) motorcyklar med en slagvolym på högst 125 cm3 och en effekt på högst 11 kW, (B) personbilar och paketbilar med en totalmassa av högst 3 500 kg, (C) lastbilar och andra fordon med en totalmassa som överstiger 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, (C1) lastbilar och andra motorfordon med en totalmassa som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och vilka har plats för högst åtta personer utöver föraren, (D) bussar och andra motorfordon med plats för fler än åtta personer, (D1) bussar och andra fordon med plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer, (E) fordonskombinationer och (T) traktorer.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa