Körkort

Tillstånd som krävs för att köra ett motorfordon och som beviljas av polisen. För körkort krävs att förarexamen har avlagts och godkänts samt att ålders- och hälsokraven är uppfyllda. De nya körkorten innehåller förutom personuppgifter också namnet på den polisenhet som beviljat körkortet, datum för beviljandet av körkortet, administrativt nummer, sista giltighetsdag, körkortsklass och specialvillkor (t.ex. glasögon).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa