XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Tiedustelulla ylläpidetään yksitoimipaikkaisten yritysten tai yhteisöjen toimipaikkarakennetta, myös toimiala- ja sijaintiosoitetietoja.

Tiedustelun kohdejoukko

Tiedusteluun kuuluu sekä yrityksiä että yhteisöjä, yhteensä noin 9 000 vuosittain. Tiedusteluun poimitaan mukaan noin kolmen vuoden välein pääsääntöisesti kaikki vähintään 10 palkansaajan yritykset ja yhteisöt. Vuosittain tiedustellaan myös fuusioissa mukana olleita yrityksiä ja joukko kasvuyrityksiä sekä satunnaisotannalla noin 1500 yritystä, joiden toimiala- ja sijaintitiedon oikeellisuus tarkistetaan.

Tiedustelun ajankohta

Tiedustelu lähetetään  maalis-huhtikuun aikana. Siihen vastataan verkkolomakkeella.

Luottamuksellisuus

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan julkisia tietoja ovat yhteisöjen, säätiöiden sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajien yritys- ja yhteisötunnus, oikeudellinen muoto, nimi, toimiala, kielitunnus, kotikunta, osoite ja muut yhteystiedot, omistajatyyppi, toiminnan sijainti ja toimipaikat, liikevaihdon suuruusluokka ja yritystoiminnan tyyppiluokittelu, henkilökunnan kokonaismäärä ja henkilökunnan määrä kunnittain, ulkomaankaupan harjoittaminen, alv-velvollisuus, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen ja ennakkoperintärekisteriin merkityt, konsernisuhteet.

Toimipaikoista julkisia tietoja ovat toimipaikkatunnus, toiminta-aika, nimi, toimiala, sijainti, julkinen osoite ja muut julkiset yhteystiedot ja henkilökunnan suuruusluokka.