XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Yritysrekisteri sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä tai yhteisöistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat lukumäärä ja henkilöstö. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan.

Yrityspohjaiset tiedot julkaistaan yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana  ja toimipaikkapohjaiset tiedot julkaistaan alueellisen yritystoimintatilaston osana.

Tietokantataulukot - yrityspohjaiset tiedot

 • Yritykset toimialoittain, 2013 -
 • Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain, 2013 -
 • Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain, 2013 -
 • Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan, 2013 -
 • Yritykset toimialoittain ja omistajatyypin mukaan, 2013 -
 • Yritykset toimialoittain ja sektoriluokan mukaan, 2013 -
 • Konserniyritykset, 2013 -

Tietokantataulukot - toimipaikkapohjaiset tiedot

 • Toimipaikat toimialoittain 2013 -
 • Toimipaikat toimialoittain ja maakunnittain 2013 -
 • Toimipaikat kunnittain 2013 -
 • Toimipaikat toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain 2013 -
 • Vähittäiskaupan toimipaikat kunnittain 2013 -