XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Kirjautuminen sähköiselle lomakkeelle

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä lähetetyillä tunnuksilla. Yritys voi valtuuttaa vastaamaan keruuseen Suomi.fi Valtuudet-palvelussa käyttämällä valtuuskoodia Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen.

Saatekirjeet