XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Yritysrekisteri sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä tai yhteisöistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat lukumäärä ja henkilöstö. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan.

Yrityspohjaiset tiedot julkaistaan yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston osana  ja toimipaikkapohjaiset tiedot julkaistaan alueellisen yritystoimintatilaston osana.

Tietokantataulukot - yrityspohjaiset tiedot

 • 11qe -- Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain, 2013-
 • 11qf -- Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan, 2013-
 • 11qb -- Yritysten tilinpäätöstiedot, 2012-
 • 11qc -- Yritykset toimialoittain, 2013-
 • 11qd -- Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain, 2013-
 • 11qg -- Yritykset toimialoittain ja omistajatyypin mukaan, 2013-
 • 11qh -- Yritykset toimialoittain ja sektoriluokan mukaan, 2013-
 • 11qi -- Konserniyritykset, 2013-

Tietokantataulukot - toimipaikkapohjaiset tiedot

 • 11fq -- Yritysten toimipaikat toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain, 2013- 
 • 11dc -- Yritysten toimipaikat kunnittain, 2013- 
 • 11ds -- Yritysten toimipaikat toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain, 2013- 
 • 11ft -- Yritysten toimipaikkojen tuotannon brutto- ja jalostusarvo toimialoittain, maakunnittain ja kokoluokittain, 2013- 
 • 11g5 -- Julkisyhteisöjen toimipaikat toimialoittain ja julkisyhteisötyypin mukaan, 2013- 
 • 11ge -- Julkisyhteisöjen toimipaikat maakunnittain julkisyhteisötyypin mukaan, 2013- 
 • 11ak -- Yritysten toimipaikat toimialoittain, 2013- 
 • 11db -- Yritysten toimipaikat toimialoittain ja maakunnittain, 2013- 
 • 11fr -- Vähittäiskaupan toimipaikat kunnittain, 2013- 
 • 11fs -- Yritysten toimipaikkojen tuotannon brutto- ja jalostusarvo toimialoittain ja maakunnittain, 2013- 
 • 11gh -- Julkisyhteisöjen toimipaikat maakunnittain ja toimialoittain, 2013-