XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Kirjautuminen verkkolomakkeelle

Tiedusteluun vastataan verkkolomakkeella saatekirjeessä lähetetyillä tunnuksilla. Yritys voi valtuuttaa vastaamaan keruuseen Suomi.fi Valtuudet-palvelussa käyttämällä valtuuskoodia Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen.

Ulkomaalaiset henkilöt voivat toistaiseksi kirjautua tiedusteluun vain Tilastokeskuksen antamalla tunnus-salasana -parilla.

Saatekirjeet

Tiedustelussa mukana oleville yrityksille on lähetetty saatekirje, jossa on tarkemmat ohjeet vastaamiseen.

Ohjeet