XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Työvoimakustannusten neljännesvuositilastossa kerätään tietoa yrityksen henkilökunnan ja työpanoksen määrästä, palkkakustannuksista sekä työnantajalle koituvista sosiaalivakuutusmaksuista.

Tiedot kerätään neljännesvuosittain sähköisellä tiedonkeruulomakkeella.

Lainsäädäntö

Tietoa kerätään koska kansallisen talous- ja työmarkkinapolitiikan sekä Euroopan keskuspankin ja Euroopan rahaliiton tarpeet edellyttävät työvoimakustannusten neljännesvuosittaista seurantaa.

Tiedonantovelvoite perustuu:

Euroopan parlamentin ja neuvoston työvoimakustannusindeksiä koskevaan asetukseen N:o 450/2003  

Tilastolakiin.

Miksi vastaaminen on tärkeää?

Tiedustelun avulla saadaan ajankohtaista tietoa työvoimakustannusten muutoksesta. Tietoja hyödynnetään myös seuraavien tilastojen tuottamisessa

Ansiotasoindeksi

Työvoimakustannustutkimus

Kansantalouden tilinpito

Quarterly Labour Cost Index (Eurostat)

Luottamuksellisuus

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaa kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan antamia tietoja.